Metrobactin

Metrónidazol 250 mg - 100 töflur.
Ábendingar eru meðferð við sýkingum í meltingarvegi af völdum Giardia spp. og Clostridia spp. (þ.e. C. perfringens eða C. difficile).
Meðferð við sýkingum í þvagfærum, munnholi, hálsi og húð af völdum algjörlega loftfirrtra baktería (t.d. Clostridia spp.) sem eru næmar fyrir metronidazóli.

SmPC

Fylgiseðill